Saturday, March 12, 2011

Biovirtual: Colombias megabiodiversitet på nett

Kun Brasil har høyere biodiversitet enn Colombia av verdens land. Og regner man biodiversitet pr kvadratkilometer, passerer landet også Brasil på denne listen. Blant annet har Colombia mer enn 1800 fuglearter, 14 000 sommerfuglarter og 40-45 000 planteslag.

Nå har Universidad Nacional de Colombia lagt ut samlingene til Naturvitenskaplig institutt på nettstedet Biovirtual. Her er finner en samtlige av de 516 000 eksemplarene instituttet fra registrert. Blant annet er her 193 000 bilder av det nasjonale herbariet, som inkluderer det som ble samlet inn av botanikeren José Celestino Mutis for drøyt 200 år siden - en innsamling som betydde minst like mye for nasjonsbyggingprosessen i Colombia som Asbjørnsen og Moes arbeid i Norge på kulturfeltet. Men biodiversiteten vil også få mer direkte økonomisk betydning for landet, det har sågar blitt sagt at "Biodiversiteten vil bli for Colombia det oljen er for Saudi-Arabia".

No comments:

Post a Comment