Sunday, February 27, 2011

William Ospina skriver om sin norgesreise i dagens El Espectador

En av Latina-Amerikas fremste forfattere, William Ospina, skriver en side hver søndag i El Espectador, der han tar for seg, vel – det meste.

I dagens artikkel, Mi aurora boreal (Mitt nordlys), er temaet Norge, nærmere bestemt inntrykkene fra hans norgesbesøk i 2008 som Stiftelsen Golden Colombia tok initiativet til. Det var på denne reisen han fullførte romanen El País de la Canela som han skulle få Rómulo Gallegos-prisen for året etter – prisen som regnes for å være det spanske språkets nobelpris. Noe han også kommer inn på i dagens artikkel.

På bildet står han ved torskekummene - som han også nevner i artikkelen - på Fisketorget i Bergen.

Her følger en (rask) oversettelse:
Mitt nordlys

For tre år siden mottok jeg en invitasjon til å snakke om kolombiansk litteratur i Norge.

Ut fra navnet på avsender kunne jeg ikke si om vedkommende var mann eller kvinne. Etter noe korrespondanse, aksepterte jeg. Jeg hadde aldri sett de nordiske land, men jeg hadde drømt om dem siden jeg var liten. Jeg forestilte meg en verden av hvite vidder, av snøkledde furumoer, av frosne bukter der båter står fast i isen, en verden av sjøfolk og måker, av isbreer som reiser seg fra havet og fredelige fjorder med små bygder bebodd av fiskere. De spurte om jeg, i tillegg til Oslo, ønsket å se andre deler av deres land. Jeg ba dem om å anbefale meg noe, og vi ble enige om at jeg skulle besøke Bergen og Tromso.

Continue reading >>

No comments:

Post a Comment