Wednesday, February 16, 2011

En "tørrkanal" på grensen mot Panama?

Basert på et intervju i Financial Times med Colombias president Juan Manuel Santos, meldte kolombianske medier i går om Kinas planer om å finansiere en "tørrkanal" mellom Atlanterhavet og Stillehavet langs Colombias grense mot Panama. "Den tørre kanalen" som vil utgjøre et alternativ til Panamakanalen vil være en 220 kilometer lang jernbanelinje som går mellom stillehavskysten i det kolombianske fylket Chocó og Det karibiske hav i Urabá-golfen. Her vil det i henhold til planene anlegges en ny kolombiansk by.

Jernbanelinjen vil vanskelig kunne konkurrere med Panamakanalen når det gjelder containertrafikk. Kinas hovedanliggende er nok å få tilgang til kolombiansk kull som produseres i fylkene La Guajira og Magdalena på den karibiske kysten mot grensen ved Venezuela.
Continue reading >>

No comments:

Post a Comment