Tuesday, November 2, 2010

Gro om Colombia og Norge

Stiftelsen Golden Colombia utfordret Gro Harlem Brundtland i Bogotá i forrige uke på følgende paradoks: Colombia er blant de av verdens land med minst "økologisk fotavtrykk" (hvor mye hver enkelt beslaglegger av verdens ressurser), samtidig som landet stadig havner i toppen på kåringer av innbyggernes lykkefølelse rundt i verden. Dette har ikke bare med fattigdom å gjøre; også middelklassen som lever moderne, urbane liv, har langt mindre materielt forbruk enn f.eks Norge. Er dette paradokset noe verdens ledere reflekterer over? Kan det tenkes at Colombia kan utgjøre en alternativ modell, i det minste en komplementær modell, til økonomisk vekst-paradigmet? Hun svarte som følger:

No comments:

Post a Comment